Nové dotace pro firmy zatraktivní investice do FVE, akumulace energie a elektromobility

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 25. ledna 2017 novou výzvu v podpory v rámci programu OPPIK – Nízkouhlíkové technologie (NUT). Aktuální výzva NUT má v Česku stimulovat rozvoj elektromobility, akumulace energie a také Carportu (kombinace fotovoltaických elektráren s akumulací a nabíječkami pro zelenou elektromobilitu).

Cíle programu

Cílem programu NUT je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, akumulace energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Start od března 2017

Žádosti o podporu v programu NUT jsou přijímány od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017. Doba realizace projektu nesmí překročit 2 roky od data přijatelnosti projektu, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

O podporu mohou žádat malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem. Rychlonabíjecí stanice, akumulace energie a akumulace energie včetně instalace OZE. Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ze způsobilých výdajů.

Texty výzev včetně jejich příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace.

Zdroj: Solární novinky