Nová zelená úsporám Light

Program „Nová zelená úsporám Light„, zaměřený na seniory a domácnosti s nižšími příjmy, podpořil v tomto roce 50 tisíc žadatelů částkou téměř 6 miliard korun. Tento program umožnil dotované zateplení, výměnu oken, vchodových dveří a instalaci solárních systémů na ohřev vody, což přispělo k výrazným úsporám v nákladech na energie. Počáteční alokace 1,5 miliardy korun byla kvůli obrovskému zájmu navýšena na současných 6 miliard. Program je dočasně pozastaven a bude znovu spuštěn 17. ledna 2024 s dalšími 3 miliardami korun. Nově bude rozšířen okruh oprávněných příjemců o rodiny pobírající přídavky na děti.

Ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že domácnosti využívající program ušetřily průměrně téměř 7 tisíc korun ročně na vytápění a dalších 5 tisíc při instalaci solárního ohřevu vody. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, zdůraznil roli poradenské sítě MAS a EKIS, která pomáhala žadatelům s elektronickými žádostmi a výběrem vhodných opatření.

Nová zelená úsporám Light nabízí dotace na různé renovace a solární ohřev vody, s možností pokrýt až 100 % nákladů. Parametry dotace byly nastaveny tak, aby byly dostupné i pro finančně slabší domácnosti. Ministr Petr Hladík informoval, že program bude nadále podporovat seniory a domácnosti s nižšími příjmy, a to z výnosů emisních povolenek v Modernizačním fondu.

Program se rozšiřuje také na byty v bytových domech ve vlastnictví SVJ a bytových družstev, týkající se výměny oken v bytech, které nebyly zahrnuty v celkové rekonstrukci domu. Poradenská síť MAS a EKIS bude nadále k dispozici pro asistenci při výběru úsporných opatření a administraci žádostí.

Pro další informace o programu lze navštívit web novazelenausporam.cz.