Solární neboli fotovoltaické panely jsou moderním způsobem, jak přeměňovat sluneční energii na elektrickou. Mohou být umístěné na střechách domů nebo továrních halách, či stát samostatně na poli. Několik solárních panelů umístěných na střeše rodinného domu zvládne pokrýt velkou část spotřeby elektřiny v domácnosti.

Typy solárních panelů

Fotovoltaický panel a jeho struktura

Solární panel tvoří matice článků, které jsou spojeny letovanými spoji. Články chrání ze spodu pevná deska a z vrchu tvrzené leštěné sklo. Svým zpracováním jsou schopny odolat i nestandardním klimatickým podmínkám jako je například krupobití.

Fungování solárních panelů

Fungování solárních panelů je založené na tzv. fotovoltaickém jevu. Je-li panel osvětlen sluncem, energie fotonů ze slunečního záření se absorbuje do materiálu, ze kterého se panel skládá, a v něm následkem toho vznikne napětí, a tedy i elektrický proud. Ten se pak za pomoci invertoru změní na střídavý, aby jej bylo možno dodávat do sítě. Pokud nesvítí slunce – například v důsledku oblačnosti – fotovoltaické panely jsou schopné vyrábět elektřinu i z rozptýleného denního světla, jen jejich výkon se samozřejmě snižuje. V noci panely elektřinu nevyrábějí a je třeba ji nakupovat od dodavatelů, nebo případně ji lze skladovat v akumulátorech.

Umístění fotovoltaických panelů

Na toto téma jsou mnohé diskuse v oboru fotovoltaika a většinou je resumé takové, že za ideál je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. Samozřejmě, že nesmí slunečnímu záření nic bránit v tom aby paprsky dopadaly na panely. Sklon panelů bývá udáván mezi 35-45° od vodorovné roviny. Pokud je fotovoltaika postavena na rovné střeše nebo pozemku, poradíme si s orientací snadno. Uchycení panelů je možno dvěma způsoby – statické a natáčecí systémy. Natáčecí mají vyšší výkon, ovšem mají poněkud vyšší pořizovací náklady, natáčecí mechanizmy jsou náchylné na mechanické poškození, potřebují pravidelnou údržbu. Z hlediska nulové údržby a nulových provozních nákladů vřele doporučujeme statické systémy.