Firma RD-SOLAR nabízí kompletní služby na poli fotovoltaiky. Fotovoltaické elektrárny navrhujeme, instalujeme, prodáváme, a nebo pokud budete chtít, tak pouze poradíme.

Nově jsme pro Vás připravili fotovoltaické elektrárny s podporou z programu nová zelená úsporám.

K instalaci solární elektrárny Vám nabízíme tyto služby:

 • Posouzení Vašeho záměru včetně ekonomické analýzy
 • Výběr a návrh nejvhodnější technologie, technický engineering
 • Pomoc při sestavení potřebných žádostí
 • Pomoc se žádostí o dataci z programu nová zelená úsporám až 55 000Kč
 • Tvorba projektové dokumentace elektrárny
 • Zajištění dodávky kompletní technologie a následné montáže (realizace „na klíč“)
 • Zajištění připojení elektrárny u distribuční společnosti
 • Zajištění konečné revize a uvedení systému do provozu
 • Pomoc při zajištění financování
 • Záruční i pozáruční servis

Postup instalace solární elektrárny:

 • Klient dodá přesnou adresu a doplňkové informace o lokalitě a svých představách o FVE
 • RD-SOLAR poskytne předběžnou nabídku a kalkulaci zdarma
 • RD-SOLAR zařídí veškerou potřebnou administrativu – žádosti, projekty atd.
 • RD-SOLAR zhotoví projekt a s klientem podepíše smlouvu
 • Elektrárna bude nainstalována, zapojena a odzkoušena
 • Nakonec je uzavřena smlouva mezi klientem a provozovatelem distribuční sítě

Nejdůležitější součástí fotovoltaické elektrárny jsou solární panely. Dále je nutnou součástí hromosvod, ochrana proti přepětí, jističe, střídač (pro převod stejnosměrného proudu na střídavý) a samozřejmě propojovací kabely. Pro evidování vyrobené a dodané elektřiny slouží elektroměry.

Svými službami se snažíme o maximální spokojenost zákazníka, o co nejlepší užitné vlastnosti navrhovaných zařízení a tím také o zmírnění zátěže životního prostředí.

Příklad instalace fotovoltaické elektrárny s dotací C3.4