Firma RD-SOLAR nabízí kompletní služby na poli fotovoltaiky. Fotovoltaické elektrárny navrhujeme, instalujeme, prodáváme, a nebo pokud budete chtít, tak pouze poradíme.

Nově jsme pro Vás připravili fotovoltaické elektrárny s podporou z programu nová zelená úsporám.

K instalaci solární elektrárny Vám nabízíme tyto služby:

Postup instalace solární elektrárny:

Nejdůležitější součástí fotovoltaické elektrárny jsou solární panely. Dále je nutnou součástí hromosvod, ochrana proti přepětí, jističe, střídač (pro převod stejnosměrného proudu na střídavý) a samozřejmě propojovací kabely. Pro evidování vyrobené a dodané elektřiny slouží elektroměry.

Svými službami se snažíme o maximální spokojenost zákazníka, o co nejlepší užitné vlastnosti navrhovaných zařízení a tím také o zmírnění zátěže životního prostředí.

Příklad instalace fotovoltaické elektrárny s dotací C3.4