Solární FV systém s dotací C3.4 (60 500 Kč) – bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

Jedná se o solární FV systém s dotací C3.4 s dotací až 60 500 Kč z programu nová zelená úsporám.

V podstatě se jedná o klasickou fotovoltaickou elektrárnu tvořenou solárními panely, hliníkovou konstrukcí, síťovým měničem. Systém je doplněn o programovatelný regulátor Wattrouter pro zajištění přebytků elektrické energie do ohřevu TUV. Tento systém je vhodný především pro domy s vyšší roční spotřebou elektrické energie. Výhodou je možnost instalace většího výkonu až do 10kWp, tím pádem rovněž možnost větší úspory za platbu elektrické energie než v případě hybridních elektráren, kde náklady by přesáhli únosnou hladinu návratnosti.

Podmínky podpory:

  • Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10kWp
  • Podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6, C3.7 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016
  • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
  • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %
  • Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie

Odkaz na stránky podmínek nová zelená úsporám: novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/