Pro naše zákazníky zdarma zajístíme vyřízení žádosti o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám.

Našim zákazníkum připravíme projektovou dokumentaci nezbytnou součást každé FVE.

Náš energetický auditor vypracuje Energetický posudek nutný pro žádost o program NZU.

Připravíme a podáme za Vás žádost o dotaci.