Pro provozovatele fotovoltaických elektráren nabízíme provedení pravidelných revizí dle ČSN, účelem revize je kontrola elektrárny z hlediska bezpečnosti a také odhalení případných poruch, které mohou snižovat výkon a životnost elektrárny, dále provádíme prověření elektrárny z hlediska skutečné a teoretické výroby, navrhujeme řešení pro optimalizaci výroby a spotřeby, monitoring pro bezpečnější provoz elektrárny, kontrola panelů a rozvaděčů termokamerou a revizními přístroji.

Chcete ochranit svoji investici, neváhejte nás kontaktovat na info@rdsolar.cz

Další služby pro lepší chod FVE:
– servis a opravy FVE
– měření kabeláže
– kontrola uchycení panelů
– diagnostiku měničů pomocí SW
– čištění panelů