Pro provozovatele fotovoltaických elektráren nabízíme provedení pravidelných revizí dle ČSN, účelem revize je kontrola elektrárny z hlediska bezpečnosti a také odhalení případných poruch, které mohou snižovat výkon a životnost elektrárny, dále provádíme prověření elektrárny z hlediska skutečné a teoretické výroby, navrhujeme řešení pro optimalizaci výroby a spotřeby, monitoring pro bezpečnější provoz elektrárny, kontrola panelů a rozvaděčů termokamerou a revizními přístroji.

Další služby pro lepší chod FVE:

  • servis a opravy FVE
  • měření kabeláže
  • kontrola uchycení panelů
  • diagnostiku měničů pomocí SW
  • čištění panelů

Chcete ochranit svoji investici, neváhejte nás kontaktovat na info@rdsolar.cz

Přehled doporučených kontrol od společnosti Photon Energy: