Modernizační fond

Modernizační fond: Výzvy na investiční dotace

V rámci rozvoje obnovitelných zdrojů energie a podpory ekologické transformace v České republice přichází důležitá novinka. Modernizační fond zveřejnil výzvy na investiční dotace pro fotovoltaické elektrárny, což je klíčový krok k dosažení energetické soběstačnosti a snížení emisí. Celková výše podpory dosahuje 9 miliard korun, což představuje významný impuls pro rozvoj zelené energetiky.

Čtyři nové výzvy pro rozvoj fotovoltaických elektráren

  1. Výzva č. 1: Podpora výroben s vlastní spotřebou – Tato výzva s alokací 3 miliardy Kč se zaměřuje na podporu výroben energie pro vlastní spotřebu. Detailní podmínky a výše podpory jsou specifikovány v textu výzvy RES+ č. 1/2024.

  2. Výzva č. 2: Fotovoltaiky nad 1 MWp – S celkovou alokací 4 miliard Kč, je tato výzva soutěžní a adresuje se především větším fotovoltaickým projektům. Konkrétní detaily podpory lze nalézt v textu výzvy RES+ č. 2/2024.

  3. Výzva č. 3: Instalace na veřejných budovách v menších obcích – S alokací 1 miliardy Kč, tato výzva se zaměřuje na podporu instalací fotovoltaických systémů na veřejných budovách v obcích do 3 000 obyvatel.

  4. Výzva č. 4: Instalace na veřejných budovách a infrastruktuře – Stejně jako výzva č. 3, i tato má alokaci 1 miliardu Kč a je určena pro veřejné budovy a infrastrukturu.

Prodloužení termínu pro dokončení projektů v Národním plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje na zpoždění v realizaci projektů prodloužením termínu dokončení výstavby fotovoltaických systémů v rámci Národního plánu obnovy. Původní termín 30. června 2024 byl posunut na 31. prosince 2024. Prodloužení se týká všech projektů, avšak je nutné požádat o změnu termínu prostřednictvím změnového řízení v ISKP14.

LEX OZE II – nová era v energetice

Senát České republiky včera schválil novelu energetického zákona, známou jako Lex OZE II. Tento zákon představuje revoluční krok v oblasti energetiky, zejména v digitalizaci a možnosti sdílení elektrické energie. Po jeho podpisu prezidentem republiky, bude možné od července příštího roku sdílet elektrickou energii mezi různými subjekty po celém Česku. Tato novela poskytuje právo aktivním zákazníkům na sdílení energie, což umožňuje domácnostem, obcím i podnikatelům využívat své přebytky energie efektivněji.

Závěr

Tyto novinky v oblasti energetiky a podpora rozvoje obnovitelných zdrojů jsou klíčové pro dosažení energetické nezávislosti a snižování emisí v České republice. Výzvy v Modernizačním fondu a novelizace energetického zákona představují důležité kroky k zelenější a udržitelnější budoucnosti.