6 miliard: Stát dále výrazně podpoří v rámci OPPIK výstavbu nových fotovoltaických elektráren a baterií - RD Solar

6 miliard: Stát dále výrazně podpoří v rámci OPPIK výstavbu nových fotovoltaických elektráren a baterií

Nové dotace: Stát nabízí až 80% dotaci na instalaci nové solární elektrárny bez/s akumulaci. Jaké změny přicházejí?
9.1.2018
elektromobil
Nízkouhlíková doprava
26.4.2020

Pro firmy všech velikostí je připraveno 6 miliard Kč. V rámci aktuální výzvy budou podpořeny i investice do nových fotovoltaických elektráren a do systémů akumulace energie.

Podporované aktivity zahrnují:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy – např. světelných LED diod)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu firmy (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy s max. instalovaným výkonem 100 kWp)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu firmy s ohledem na její provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Rozsah dotační podpory:

 • dotace je poskytována v rozsahu od 0,3 mil. Kč do 400 mil. Kč a současně max. do výše 15 milionů EUR
 • max. absolutní výše dotace na energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů
 • na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů
 • max. absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení činí 200 tis. Kč
 • míra dotační podpory u projektu: 50 % pro malý podnik, 40 % pro střední podnik, 30 % pro velký podnik
 • míra dotační podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení: 80 % pro malý podnik, 70 % pro střední podnik, 60 % pro velký podnik

Vůbec poprvé bude probíhat průběžný způsob sběru a vyhodnocování žádostí o podporu po dobu až 10 měsíců od 02. 07. 2018  do 29. 04. 2019. projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Specifické podmínky pro fotovoltaiku a baterie

Nelze realizovat samostatnou instalaci akumulace elektrické energie nebo fotovoltaické elektrárny (FVE) s akumulací elektrické energie jako samostatné opatření.

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 100 kWp , který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. Fotovoltaické elektrárny nesmí dodat do distribuční či přenosové sítěvíce než 20% vyrobené elektřiny, při započítání vlastní technologické spotřeby. V případě převisu poptávky projektů této výzvy, budou prioritně podporovány projekty, které realizuje i aktivitu „modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení účinnosti“. Kompletní znění dotační výzvy OPPIK- ÚSPORY ENERGIE IV lze najít na webu Agentury pro podporu investic. Zdroj: Solární novinky

Na konci června Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 4. průběžná výzva programu OPPIK-  ÚSPORY ENERGIE, jejímž hlavním cílem je podpora snížení energetické náročnosti u objektů podnikatelského sektoru. Podávání žádostí o podporu z tohoto programu potrvá až do konce dubna roku 2019.

Poptávka