NZU i pro bytové domy, nově budou podporovány i hybridní fotovoltaické elektrárny

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR dnes společně otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního/fotovoltaickézho systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor.

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

 

Podpory nově i pro fotovoltaické systémy

Celkem Nová zelená úsporám rozdělí do roku 2021 mezi příjemce z celé republiky 27 miliard korun. Výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor. Novinkou u podpory pro bytové domy je navýšení maximální výše dotace z 20 na 30 % způsobilých výdajů.

Novinkou v rámci programu Nová zelená úsporám je skutečnost, že obnovitelné zdroje lze nově podpořit i samostatně bez přímé vazby na realizaci zateplení. Výroba elektrické energie z fotovoltaického systému musí být primárně využita pro společné prostory bytového domu, dále je ji možné využít také v bytových jednotkách a k ohřevu teplé vody.

Zdroj: Solární novinky

Share this post