Nová tarifní struktura pro ceny elektřiny

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková  představí novou tarifní strukturu pro ceny elektřiny (NTS) na tiskové konferenci příští měsíc. Jednou z novinek má být tarif pro samovýrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Od kdy budou platit nové tarify? Jaké změny chystá ERÚ pro samovýrobce?

Změna tarifů kvůli boomu obnovitelných zdrojů

V rozhovoru pro Lidové noviny (LN) včera Vitásková prozradila, že nutnost NTS vyvolal boom decentrální energetiky, a to zejména malých fotovoltaických elektráren  na střechách domů.

Oproti původní verzi NTS, kterou ERÚ představil na počátku roku, se již nepočítá s platbou za jistič.  „V každém případě zavedeme tzv. koeficient soudobosti. Protože ne všechny spotřebiče jednoho zákazníka zatěžují síť v jeden moment,“ řekla Vitásková.

Soudobost vyjadřuje kolik spotřebičů je v jeden okamžik zapojeno v celém uzlu dané energetické sítě. Nepůjde přitom jen o hodnotu jednoho bytu či domu, ale o celou lokálně připojenou skupinu do distribuční sítě v daném uzlu.

„Jde o to, aby zákazník nemusel platit za nevyužitou dimenzi jističe.  Druhá důležitá věc na NTS je spoluúčast distributorů na optimalizaci nákladů, což souvisí se soudobostí,“ uvedla  Vitásková.

Nový tarif pro samovýrobce

Aktuální energetická koncepce počítá s tím, že od roku 2040 by mělo být na nízkém napětí asi 60 % spotřebitelů, kteří si sami budou vyrábět elektřinu. „To představuje asi 3 000 000 z 5 000 000 českých spotřebitelů. Proto se chystá NTS, ale vzhledem že jde až o rok 2040, s jeho zavedením není třeba spěchat,  řekla Vitásková.

V rozhovoru pro LN Vitásková neupřesnila podobu nového tarifu pro samovýrobce elektřiny. O jeho podobě se stále vede diskuze se zástupci asociací obnovitelných zdrojů energie.

Nicméně na dané téma  Vításková prohlásila následující: „Chceme zavést tarif pro decentrální zdroje tak, aby všichni, kteří si budu samovýrobou budovat, dopředu věděli, že páteřní síť coby pojistku,  nebudou využívat zadarmo. Současně je ale cílem, aby zůstali připojeni, protože jinak by náklady  na síť  dopadly na ty, kdo vlastní výrobu nemají.“

Podle Vitáskové je nutné nastavit NTS dlouhodobě tak, aby rozvoj decentralizované výroby elektřiny mohl dále pokračovat. Současně by nový tarif měl samovýrobce motivovat k nákupu dalších technologií, jako jsou baterie pro uskladnění vyrobené elektřiny.

Kritika návrhu NTS

Majitelé obnovitelných zdrojů ze speciálního tarifu zatím z návrhu NTS nejsou  zrovna nadšení. Domnívají se, že  je to spíše trest za to, že se energií vyrábějí pro sami.
„Mělo by to být naopak, nová tarifní struktura by měla k instalaci takových zdrojů motivovat, ať už jde o drobné střešní fotovoltaiky nebo malé vodní elektrárny,“ uvádí Jakub Halamíček, místopředseda Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií.

Podobný názor má také Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů. Podle něj by dával smysl jen podložený a transparentně spočítaný jednorázový poplatek, jímž by si distributor zahojil náklady, které má s připojením do sítě „Jinak by se prodlužovala návratnost investice do obnovitelného zdroje až za dobu jeho životnosti,“ uvádí Chalupa.

Zdroj: Solární novinky

Share this post