Nepropásněte: Firmy mohou získat nové dotace ve výši až 80 % na instalace fotovoltaických elektráren o výkonu až 1 MWp s/bez akumulace

V pátek 16.6.2017 stát přichystal nové dotace pro podnikatele v rámci 3. kola dotační výzvy v projektu „Úspory energie“ s názvem „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I. Malé podniky mohou získat dotaci na pořízení nové fotovoltaické elektrárny (vč. akumulace) ve výši 60-80% ze způsobilých výdajů.

Na nových dotacích jsou zajímavé hned 2 věci. Za prvé, umožňují výstavbu velkých a bo buď fotovoltaických elektráren, které mohou být doplněny o akumulaci energie o výkonu až 1 MWp. Za druhé, na rozdíl od předchozích dotačních titulů se nově dotace poskytuje pouze pro fotovoltaické instalace bez nutnosti dalších doprovodných úsporných opatření.

2 miliardy nových dotací

Cílem nového dotačního programu „Úspory energie“ s názvem „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I.  (dále je „Úspory energie“ )  je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci dotací „Úspory energie“ uvolnilo 2 miliardy korun (s možností navýšení alokace) pro instalace nových FVE/HFVE (hybridních FVE=tj. FVE vybavených systémy skladování energie). Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017.

Projekt musí být zaměřen na výrobu a akumulaci elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku (Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE).

Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.
V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

Specifika a omezení programu

O nové dotace v rámci výzvy „Úspory energie“ budou moci žádat podnikatele z České republiky. Maximální míra podpor je nastavena na 80 % ze způsobilých výdajů (malé firmy), 70 % ze způsobilých výdajů (střední  firmy) a 60 % ze způsobilých výdajů (velké firmy).

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 30 tisíc Kč a maximálně do výše 100 milionů Kč. Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace nebo aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů. Dále nebudou podporovány instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách. Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci.

Kde získat další rady a informace?

Pro vážné zájemce o nové dotace „Úspory energie“ doporučujeme navštívit konferenci ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE, která se uskuteční dne 21.6.2017 v Ostravě. Na konferenci budou experti na dotace, kteří na místo přímo odpoví na Vaše dotazy

Další informace o  nových dotacích lze získat v rámci regionálních pracovišť Agentury pro podnikání a inovace

Text dotační výzvy naleznete také na webu, který je věnován detailům nové výzvy „Úspory energie“.

Zdroj: Solární novinky

Share this post