MPO spouští novou podporu akumulace energie v rámci programu nízkouhlíkové technologie

Od dubna mají firmy možnost získat až 60% dotace na akumulaci energie. Umožňuje to právě ohlášená výzva v programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (NT), který spustilo MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

 

NUT

 

Podpora inovativních technologií

Cílem programu NT  je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů realizovaných v rámci této Výzvy je rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Start programu od dubna

V rámci akumulace energie se budou podporovat Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií).

Díky novému programu podpory NT  se podpora bude týkat rovněž i pro systémy akumulace energie na chemickém principu (např. olověné a alkalické akumulátory, moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie…)  a také na fyzikálním principu ( akumulace energie – setrvačníky, akumulace energie založená na stlačeném vzduchu).

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Detailní informace o dotačním programu NT a dalších nových dotačních programech budou poskytnuty účastníkům konference Energetická soběstačnost, která proběhne dne 18.3.2016 v Brně.

Zdroj: Solární novinky.cz

 

Share this post