Jak se změní připojování hybridních fotovoltaických elektráren do sítě v roce 2017?

Od roku 2017 budou platit nové podmínky pro připojování nových zdrojů do distribuční sítě (tzv. PPDS). Návrh nových PPDS bude mít poměrně velké dopady na parametry fotovoltaických střídačů. Vůbec poprvé se PPDS budou zabývat i bateriovými systémy. Jaké změny přinesou nové PPDS pro budoucí majitele fotovoltaických elektráren.

Nová legislativa

Od roku 2017 bude ČEZ Distribuce požadovat, aby zájemce o připojení nové fotovoltaické elektrárny doložil certifikát, že použité střídače budou vybaveny příslušnými funkcemi Q(U), P(U), FRT a P(f) v souladu s normami EN 50438:2013 (nebo PNE 33 3430-8-1).

Nasazení správných střídačů bude ČEZ Distribuce prověřovat nejen předložení certifikátů při připojení, ale také kontrolami v provozu a v případě podezření na porušení normy může distributor provést dodatečnou kontrolu pomocí měření kvality.

Zdroj:Solární novinky

Share this post