Nové dotace pro elektromobily podpoří boom hybridní fotovoltaiky

Již v letos  v říjnu vyhlásí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výzvu na dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem a elektromobilů pro kraje a obce. Dotace 50 tisíc Kč by měla být vyhrazena pro vozy na stlačený zemní plyn (CNG), dalších 100 tisíc korun by mělo zamířit na plug-in hybrid, tedy hybridní auta, jejichž baterie mohou být dobity tím, že se připojí k elektrickému zdroji, a 150 tisíc Kč by měl být příspěvek na nákup čistého elektromobilu.

Šance i pro občany

V roce 2017 by se mohla stejná nebo podobná výzva týkat už i občanů. Podle MŽP mají kraje, města a obce stejný zájem o CNG vozy a elektromobily, 43 resp. 48 procent a nejmenší zájem jen 9 procent o vozidla hybridní.

„Aktuálně běží nebo se připravuje řada programů, které jsou komplementární s vládou schváleným Národním akčním plánem čistá mobilita a mají jediný cíl, a sice podpořit nákup vozidel na alternativní paliva. Česku hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě,“ říká Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu (ČPS).

Zájem o elektromobily převažuje

Obce a kraje tak budou moci už letos na podzim požádat o dotace v předpokládaném objemu 150 milionů Kč na pořízení vozidel na alternativní paliva. MŽP plánuje vyčlenit tuto částku z Národního programu Životního prostředí. Dotace 50 tisíc Kč má být vyhrazena pro vozy na stlačený zemní plyn (CNG), dalších 100 tisíc korun má zamířit na plug-in hybrid, tedy hybridní auta, jejichž baterie mohou být dobity tím, že se připojí k elektrickému zdroji, a 150 tisíci korunami přispět na nákup čistého elektromobilu.

„Výstupy z dotazníků zpracováváme. Od dotázaných obcí, měst a krajů jsme obdrželi 78 odpovědí, 70 obcí/měst a 8 krajů. Vyplývá z nich 57% zájem o elektromobily a hybridy a 43% o CNG. Co se týče typů vozidel, pak obce a kraje mají eminentní zájem o osobní a užitková vozidla, menší zájem pak evidujeme u nákladních automobilů a skútrů. Dotazníky využíváme jako doplňkový a orientační materiál pro nastavení výzvy, kterou dle předpokladu vyhlásíme v průběhu října,“ říká Dominika Pospíšilová z MŽP.

Impulz pro rozvoj hybridní fotovoltaiky

V následujících 5 letech český stát podpoří téměř jednou miliardou výstavbu potřebné infrastruktury pro nabíjecí stanice pro elektromobily.

Nové dotace na pořízení elektromobilů  pro firmy (a také pro občany-příští rok budou volby) přispějí nejen k rozvoji samotné elektromobility, ale také i hybridní fotovoltaiky. V blízké budoucnosti totiž u nás vzniknou tisíce tzv. „zelených Carportů“, což jsou fotovoltaické instalace vybavené solárními panely na speciálních konstrukcích, doplněné o bateriové systémy pro skladování energie a také o dobíjecí stanice.

První poptávky po Carportech se již začínají objevovat již dnes. A rozhodně jich v budoucnosti bude přibývat.Pokud se chcete dovědět více o propojení fotovoltaiky a elektromobility od expertů, pak Vám doporučujeme se zúčastnit konference Smart Energy Forum dne 25.10.2016 v Praze.

Share this post