Česku ujíždí vlak v obnovitelných zdrojích energie

„Obnovitelné zdroje potřebují stabilní legislativní prostředí a prostředí dotačních nástrojů, aby investoři měli odvahu a chuť pouštět se do těchto projektů,“  prohlásil to  Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí na semináři věnovaném rozvoji OZE v ČR, který proběhl na počátku února v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

Špidla

 

Seminář pod názvem „Stabilita obnovitelných zdrojů pořádala Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci se Solární asociací (dříve CZEPHO) v Poslanecké sněmovně v Praze.

Šance pro růst sektoru

Účastníci semináře se jednoznačně shodli na tom, že současná nestabilita v oboru šetrné energetiky, vyvolaná především kroky Energetického regulačního úřadu, je dlouhodobě neudržitelná a navrhli několik opatření, jak situaci změnit. Obnovení růstu tohoto moderního odvětví by pak dokázalo podpořit růst HDP, zamezit odlivu financí z místní ekonomiky, přispět k růstu zaměstnanosti a trvale udržitelnému rozvoji.

Seminář zahájil Václav Zemek, poslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí výzvou zaměřenou k povzbuzení České republiky v zájmu o šetrnou energetiku: „V obnovitelných zdrojích je velký inovační potenciál, musíme sledovat rozvoj technologií progresivních zdrojů, aby se nám pak nestalo, že v energetické potřebě budeme na chvostu Evropy,“ uvedl Zemek

Začátkem letošního roku přijala Vláda ČR Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, který počítá s růstem jejich podílu na 15,3 % do roku 2020. Aby k tomuto naplnění mohlo dojít, je bezpodmínečně nutné vytvořit stabilní prostředí pro tuto oblast podnikání.

„Jestli něco potřebují obnovitelné zdroje energie, pak je to stabilní legislativní prostředí a prostředí dotačních nástrojů, aby investoři měli odvahu a chuť pouštět se do těchto projektů,“ uvedl Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí.

Sektor OZE přispívá k růstu zaměstnanosti

Opakovaná hrozba retroaktivních zásahů do podpory obnovitelných zdrojů v ČR v minulých letech totiž zastavila rozvoj tohoto oboru. Zkušení zaměstnanci odcházejí do perspektivnějších oborů, hrozí ztráta kontinuity a firmy tak musí vynakládat více prostředků na proškolení nových lidí, což výhledově zdražuje nové projekty zelené energetiky.

„Kombinace nezvládnuté regulace a rizikového prostředí odrážejícího se ve špatných podmínkách financování může zvýšit cenu nových fotovoltaických projektů a zastavit tak rozvoj tohoto perspektivního oboru,“ upozornil Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Dva výrazné trendy

Vývoj světové energetiky je spojen se dvěmi výraznými trendy  – dekarbonizace a decentralizace. Vladimír Špidla z Úřadu vlády ČR zdůraznil, že nejde o žádnou vizi, ale o již probíhající civilizační změnu. Ta přesahuje hranice jednotlivých států a není se tedy třeba bát, že by se České republice vyhnula.

Podle Špidly však Česká republika těmto změnám zatím přihlíží a doufá, že se jí podaří transformaci vyhnout. Tím si ovšem nechává „ujet vlak“ a zároveň příležitost hrát aktivní roli v sektoru s obrovským inovačním potenciálem.

„Je vysoce pravděpodobné, že budoucí energetika bude postavena právě na obnovitelných zdrojích. Těžko se však bude ČR podílet na rozvoji obnovitelné energie v zahraničí, když ji neumí rozvinout ani v tuzemsku,“ konstatoval Špidla.

Miliony pracovních míst

Přitom ve světě obnovitelné zdroje zaměstnávají 7,7 milionu lidí a např. v USA pouze navyšování počtu solárních elektráren zajistil sektoru 12x rychlejší růst pracovních míst než v celém americkém hospodářství. K podobnému pozitivnímu vlivu může ale dojít i v Evropě.

„V době mého působení v Bruselu jsme se zabývali tím, jaké důsledky bude mít dekarbonizace a decentralizace energetiky na evropský pracovní trh, a výsledek je, že 4,5 milionu pracovních míst vznikne a 4 miliony pracovních míst zaniknou,“ uvedl Vladimír Špidla, vedoucí poradců předsedů vlády.

„Chceme-li tedy využít tento potenciál a získat levnou a čistou energii z obnovitelných zdrojů i v ČR, musíme vytvořit příznivé financování a stabilní právní rámec,“ doplnil Martin Sedlák a znovu tak upozornil na potřebu stability trhu.

Zbytečné strašení hrozbou odebrání podpory

Největší současnou bariérou pro rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR je přitom sám Energetický regulační úřad, který překračuje svou roli regulátora. Především směrem k sektoru obnovitelných zdrojů nevystupuje jako nezávislý a předvídatelný úřad.

„Aktuálně poškozuje stabilitu sektoru obnovitelných zdrojů především právně nihilistický přístup Energetického regulačního úřadu. Asi nikoho neminula hysterie, vyvolaná Energetickým regulačním úřadem tanečky kolem stanovování podpory pro obnovitelné zdroje na rok 2016,“ uvedl advokát Luděk Šikola.

„Je zbytečné strašit investory do výroby elektřiny odebráním podpory v důsledku budoucích kroků Evropské komise. S velkou mírou jistoty, vyplývající ze znalosti praxe Komise a Soudního dvora, můžu konstatovat, že podpora poskytovaná obnovitelným zdrojům v České republice nebude označena za neslučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie. To znamená, že nikdo nebude vracet podporu obdrženou za již vyrobenou a do sítě dodanou elektřinu.
Současně nic nebrání státu vyplácet i v dalších letech podporu tak, jak investorům slíbil,“ doplnil Šikola.

Tuto skutečnost potvrdil následně i Ladislav Havel z Ministerstva průmyslu a obchodu, když řekl, že podle jejich informací Evropská komise opravdu nepřipravuje žádná opatření, která by měla zamezit vyplácení podpory.

Zdroj: Solární novinky

Share this post