Tabulka podporovaných fotovoltaických systémů

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč] C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 C.3.2 Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění  50 000 C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000 C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ [...]

Read more...

Fotovoltaické elektrárny 2015 – návratnost investice

Na této stránce se pokusím shrnout výhody instalace fotovoltaických elektráren v roce 2015: Bodoucnost bez výroby elektrické energie ze slunečního záření je dnes již téměř nepředstavitelná a to zněkolika důvodů. 1) Cena za montáž solární elektrárny klesla až na 25 000Kč/1kWp, což je historické minimum. 2) Cena elektrické energie se stále pomalu zvyšuje a pokud se naše vláda rozhodne rozšířit jadernou elektrárnu [...]

Read more...