Tabulka podporovaných fotovoltaických systémů

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč] C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 C.3.2 Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění  50 000 C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000 C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ [...]

Read more...