Získání dotace NZU

Naše společnost se zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace nová zelená úsporám, pro našeho klienta jsme získali dotaci v plné výši 110 000Kč v Ústeckém kraji. V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Read more...

Novela otevírá možnost provozovat malé elektrárny bez hrozby postihu za přetoky elektřiny do sít

 Minulý týden prezident Zeman podepsal novelu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (NZDP), která přináší od 1.1.2016 daňové zvýhodnění pro provozovatele malých fotovoltaických elektráren (FVE) o výkonu do 10 kWp. Největší přínos novely lze však spatřit v tom, že se novým zájemcům o FVE bez licence otevírá cestu pro dodávku případných přetoků vyrobené elektřiny do distribuční soustavy bez hrozby pokut. Novela se zpětnou [...]

Read more...

Nová legislativa: Osvobodí konečně stát solárníky od přemrštěné ceny za recyklaci solárních panelů?

Otázka recyklace solárních panelů se opět dostává do popředí zájmu provozovatelů fotovoltaických elektráren (FVE) v souvislosti s připravovanou novelou  zákona o odpadech (NZO). Od roku 2013 musí většina provozovatelů FVE platit recyklační poplatek za panely ve výši 8,50 Kč/kg, který patří k nejvyšším v Evropě.     V rozhovoru s Veronikou Hamáčkovou, ředitelkou Solární asociace, jsme se snažili zjistit,  jaké změny čekají současné a také budoucí provozovatele FVE v souvislosti [...]

Read more...

MPO spouští novou podporu akumulace energie v rámci programu nízkouhlíkové technologie

Od dubna mají firmy možnost získat až 60% dotace na akumulaci energie. Umožňuje to právě ohlášená výzva v programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (NT), který spustilo MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.     Podpora inovativních technologií Cílem programu NT  je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných [...]

Read more...

Omluva našim zákazníkům

Omlouváme se našim zákazníkům, kterým jsme v průběhu měsíce leden a únor neodpověděli na dotaz ohledně fotovoltaických elektráren pro nefunkční kontaktní formulář na našich stránkách. Kontaktujte nás, rádi naši chybu napravíme.

Read more...

Česku ujíždí vlak v obnovitelných zdrojích energie

„Obnovitelné zdroje potřebují stabilní legislativní prostředí a prostředí dotačních nástrojů, aby investoři měli odvahu a chuť pouštět se do těchto projektů,“  prohlásil to  Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí na semináři věnovaném rozvoji OZE v ČR, který proběhl na počátku února v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.     Seminář pod názvem „Stabilita obnovitelných zdrojů pořádala Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci se Solární asociací (dříve [...]

Read more...

Státní fond vydal konečně metodický pokyny pro fotovoltaické systémy

Státní fond životního prostředí ČR minulý týden vydal metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). SFŽP tak pozitivně zareagoval na velké množství doplňujících dotazů pro nově zavedenou oblast podpory instalace fotovoltaických elektráren (FVE) v rodinných domech.   Fotovoltaický ohřev vody platí pro i pro ostrovní systémy V rámci Podoblasti [...]

Read more...

NZU i pro bytové domy, nově budou podporovány i hybridní fotovoltaické elektrárny

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR dnes společně otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního/fotovoltaickézho systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor.   Podpory nově i pro fotovoltaické systémy Celkem Nová zelená [...]

Read more...

ERÚ vydal novou vyhlášku, která stanoví podmínky pro připojování mikrozdrojů do sítě

Dlouho očekávaná vyhláška o připojování nových zdrojů vyšla ve sbírce.  Nová vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) konečně přináší „světlo“ i v oblasti připojování malých fotovoltaických elektráren o výkonu do 10 kW bez potřeby licence (tzv. mikrozdroj).   Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě nabývá účinnosti dne 1.2.2016. Definice mikrozdroje: Podle vyhlášky se za tzv. mikrozdroj považuje zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro [...]

Read more...